Chế độ bảo hành màng HDPE, bạt HDPE

Trong điều kiện sử dụng bình thường, màng chống thấm HDPE được bảo hành theo tiêu chuẩn như sau

 

– Màng HDPE dày 0,1 mm : thời gian bảo hành sản phẩm là 1 năm

– Màng HDPE dày 0,2 mm : thời gian bảo hành sản phẩm là 2 năm

– Màng HDPE dày 0,3 mm: thời gian bảo hành sản phẩm là 3 năm

– Màng HDPE dày 0,4 mm : thời gian bảo hành sản phẩm là 4 năm

– Màng HDPE dày 0,5 mm: thời gian bảo hành sản phẩm là 5 năm

(cứ mỗi độ dày màng HDPE tăng 0,1 mm thì thời gian bảo hành sản phẩm sẽ tăng theo 1 năm tương ứng)

……………………….

………………………………..

– Màng HDPE dày 1 mm: thời gian bảo hành sản phẩm là 10 năm

– Màng HDPE dày 5 mm: thời gian bảo hành sản phẩm là 50 năm.

Tùy theo mục đích sử dụng mà khách hàng lựa chọn loại màng có độ dày tương ứng và lưu ý chọn lựa nhà cung cấp tốt

 

mang-hdpe

Archiexpo