Bạt lót nền nhà kính

Bạt ni lông đen

Màng pe chống thấm

Giá bạt ni lông trong